UKS 6 Jasło - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • NASI SPONSORZY: ROJAX - ROD-MAX
 •        

Zegar

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 222, wczoraj: 551
ogółem: 2 070 977

statystyki szczegółowe

Losowa galeria

Turniej w Mielcu r.2007 - 31.01.2015
Ładowanie...

Sport.pl

Turniej M Wielgusa

 • 1994 r. powstają pierwsze Uczniowskie Kluby Sportowe, których pomysłodawcą był Stanisław Stefan Paszczyk, prezes Polskiego Związku Olimpijskiego;
 • Marek Wielgus, wiceprezes PZPN, wraz z Lesławem Ćmikiewiczem, byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, organizują turniej piłki nożnej dla dzieci zrzeszonych w UKS-ach;
 • od 2003  do 2010 r. sponsorem turnieju była Telekomunikacja Polska/ członek Grupy TP do której należy ORANGE;
 • w latach 2010 - 2011 ORANGE jako Główny Sponsor Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej obejmował opiekę sponsorską nad Turniejem;
 • REGULAMIN

  Warszawa, styczeń 2011
   

  XVI Turniej im. Marka Wielgusa

  REGULAMIN ROZGRYWEK
  § 1
  1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Polski w piłce nożnej w kategorii chłopców i dziewczynek urodzonych od 1 stycznia 2000 roku.
  2. Turniej promuje idee Uczniowskich Klubów Sportowych poprzez wychowanie przez sport i szerzenie zdrowego trybu życia oraz aktywizację środowisk lokalnych.
  § 2
  1. Rozgrywki prowadzi Dział ds. Uczniowskich Klubów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej.
  2.  XVI Turniej im. Marka Wielgusa (zwany dalej turniejem) rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.
  Turniej rozgrywany jest na 3 szczeblach rozgrywkowych:
  • finały powiatowe
  • finały wojewódzkie
  • finał
  ogólnopolski

  § 3
  1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników/zawodniczek urodzonych od 1 stycznia 2000 roku. Zgłoszenie do gry odbywa się na podstawie przesłanego do Polskiego Związku Piłki Nożnej formularza zgłoszeniowego, w terminie do 10 kwietnia 2011 r.
  2. Warunkiem udziału zespołu w tegorocznej edycji turnieju, jest przesłanie do Polskiego Związku Piłki Nożnej, listy (listę należy przesłać na adres: robert.graf@pzpn.pl) maksymalnie 16 zawodników/zawodniczek swojego klubu, w terminie do 10 kwietnia 2011 r. Spośród tych zawodników/zawodniczek opiekunowie bądź trenerzy będą zobligowani do wyłonienia turniejowej „dziesiątki”. Jeśli na którymkolwiek z etapów turnieju w zespole będzie występował zawodnik/zawodniczka nie zgłoszony(a) do szerokiej 16-sto osobowej kadry, taki zespół zostanie automatycznie zdyskwalifikowany.
  3. W wypadku wykrycia próby oszustwa w stosunku do trenera/opiekuna zostaną wyciągnięte następujące konsekwencje:
  Zgłoszenie incydentu, z wnioskiem o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji, do:
  • odpowiedniego wojewódzkiego ZPN-u
  • kuratorium oświaty
  • szkoły, w której dana osoba jest zatrudniona
  • klubu, która dana osoba reprezentuje
  • Ministerstwa Sportu i Turystyki
  4. Zespół biorący udział w turnieju na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do turnieju.
  5. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez Prezesa danego UKS, a w przypadku zespołu szkolnego przez Dyrektora Szkoły, oraz aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia lub lista potwierdzona przez lekarza).
  6. Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody (załącznik nr 1) przez rodziców lub opiekunów na grę w turnieju, a także zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Podpisane dokumenty winien posiadać trener.
  7. W trakcie obecnej edycji turnieju (1 kwietnia – 30 września 2010) zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół (UKS lub Szkoła Podstawowa). W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie jednej edycji turnieju następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił lub został wpisany na listę.
  8. Zawodnicy trenujący w klubach sportowych mogą wziąć udział w turnieju będąc reprezentantami szkoły. Nie mogą natomiast reprezentować uczniowskich klubów sportowych.
  9. Reprezentacja szkoły składa się tylko z uczniów danej szkoły
  § 4
  Schemat rozgrywek wojewódzkich składa się z Finałów Powiatowych i Finałów Wojewódzkich. Do Finału Wojewódzkiego mogą awansować tylko zwycięzcy Finałów Powiatowych, ewentualnie drużyny zajmujące drugie miejsce na podstawie pisemnej decyzji Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
  1. Miejsca i terminy finałów powiatowych oraz finałów wojewódzkich zostaną ogłoszone do 10 kwietnia 2011 r.
  2. Podczas rozgrywek wojewódzkich zostaną wybrane reprezentacje województw (20 chłopców i 12 dziewczynek), dla których zostaną zorganizowane zgrupowania podczas obozów letnich.

  § 5
  1. Po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich najlepsze zespoły z każdego województwa w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców przechodzą do finału ogólnopolskiego.
  2. Finał wyłoni Mistrzów Polski w kategorii dziewczynek i chłopców urodzonych od 1 stycznia 2000 roku.
  3. Turniej Finałowy odbędzie się w dn. 16 – 18 września 2011 roku, w Kielcach.
  4. Ramowy przebieg rozgrywek finałowych:
  a. dzień pierwszy: przyjazd drużyn
  b. dzień drugi: gry eliminacyjne (4 grupy po 4 zespoły,
  w grupach wg schematu „każdy z każdym”)
  c. dzień trzeci: gry ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe, uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie turnieju, wyjazd zespołów

   

  Rozgrywki według schematu:
  Zespoły grają w 4 grupach po 4 zespoły, wg schematu „każdy z każdym”
  Z każdej grupy eliminacyjnej pierwsze dwa zespoły awansują do gier finału A  i grają systemem pucharowym według klucza.
   Chłopcy, grupy A,B,C,D, i dziewczynki E,F,G,H

   
  Zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca 3 i 4 grają finał B według klucza:

   
  § 6
  W zawodach eliminacyjnych i turnieju finałowym punktuje się następująco:
  • za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty
  • za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt
  • za przegraną zero punktów

  § 7
  1. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
  2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:
  • Wynik bezpośredniego spotkania
  • Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju
  • Większa liczba strzelonych bramek
  • Mniejsza liczba straconych bramek
  • Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami

  § 8
  Kluby lub szkoły, które zajmą pierwsze miejsca w finałach wojewódzkich zobowiązane są do przesłania do Wydziału Uczniowskich Klubów Sportowych PZPN dwóch egzemplarzy list zawodników (do 10 zawodników w porządku alfabetycznym, imię i nazwisko, data urodzenia) w celu potwierdzenia uzyskania uprawnienia do rozgrywek finałowych. Listy, o których mowa muszą być potwierdzone przez związki okręgowe i przesłane do Wydziału Uczniowskich Klubów Sportowych PZPN w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku.

  § 9
  Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji Działu Uczniowskich Klubów Sportowych PZPN. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.
  § 10
  1. Zespół składa się z:
  • 10 zawodników
  • maksymalnie dwóch osób dorosłych /opiekunów /w tym trenera
  Tylko taki skład zespołu dopuszczany jest do przebywania na boisku
  2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 10 minut z 5 minutowa przerwą
  3. Liczba zawodników na boisku: 5+1
  4. W czasie spotkania obowiązują zmiany „hokejowe” we właściwej strefie zmian
  5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów. W turnieju finałowym zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami.
  6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), obowiązuje zakaz gry we wkrętach.
  7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4
  8. Wymiary boiska – według schematu z załącznika nr 2
  9. Wymiary bramek: 2x5 m
  10. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych
  11. W przypadku, gdy organizatorzy turnieju zapewnią uczestnikom Finału stroje, Uczestnicy mają obowiązek występować w przygotowanych strojach w czasie wszystkich finałowych meczy.

  § 11
  W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia.
  Dla rozgrywek eliminacyjnych i wojewódzkich obsadę sędziowską zapewniają odpowiednie Związki Piłki Nożnej. Dla turnieju finałowego – Polski Związek Piłki Nożnej.

  § 12

  1. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
  • Nie obowiązują przepisy tyczące pozycji spalonej,
  • Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
  • Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej
  • Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni
  • Auty są wyrzucane zza głowy, natomiast aut bramkowy wybijany z „piątki”
  • Aut bramkowy wybijany z „piątki” musi być rozegrany na własnej połowie, tzn. piłka wprowadzana przez zawodnika drużyny, której przyznano aut bramkowy, przed opuszczeniem połowy, z której aut jest wykonywany musi dotknąć zawodnika przebywającego na tej samej połowie lub podłoża
  • Za złe wprowadzenie piłki z autu bramkowego przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, wykonywany z linii środkowej boiska
  • Bramkarz po złapaniu piłki z akcji może wprowadzić ją do gry wyłącznie ręką na całym boisku; w wypadku wybicia przez bramkarza piłki nogą, przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wybicia piłki
  2. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
  • Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty /żółta kartka/ lub 5 minut /czerwona kartka/ w zależności od stopnia przewinienia,
  • W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika,
  • Czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek,
  • W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki otrzymanej przez jednego z zawodników można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.

  § 13
  1. Drużyna, która zostanie Mistrzem Polski, otrzyma puchar, medale w kolorze złotym oraz nagrody indywidualne.
  2. Drużyna, który uzyska tytuł Wicemistrza Polski otrzyma medale w kolorze srebrnym, a ekipa trzeciej drużyny – medale w kolorze brązowym.
  3. Pozostałe drużyny uczestniczące w finale otrzymają dyplomy PZPN.

  § 14
  Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego głównego i dyrektora turnieju w trakcie jego trwania.
  Będą one rozpatrywane tylko w sytuacji, gdy zostaną złożone na piśmie, przed rozpoczęciem spotkania zainteresowanych zespołów, lub w trakcie trwania jego przerwy.
  Protesty złożone po zakończeniu meczu NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
  Należy je składać w biurze zawodów na ręce dyrektora turnieju.

  § 15
  We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek o Mistrzostwo w  XVI Turnieju im. Marka Wielgusa, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje Dział ds. Uczniowskich Klubów Sportowych PZPN.
  § 16

  Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Departamentowi Szkolenia PZPN a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.
  § 17
  Niniejszy regulamin obowiązuje podczas:
  XVI Turnieju im. Marka Wielgusa

   

   

   

  KOORDYNATOR TURNIEJU                                 PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
  im. Marka Wielgusa                                                 SZKOLENIA PZPN

  Tomasz Zabielski                                                    Dariusz Śledziewski

  Ostatnie spotkanie

  Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

  Wyniki

  Mecze sparingowe

  Tabela ligowa

  Młodzicy » Inne rozgrywki

  Najnowsza galeria

  Król strzelców i najlepszy zawodnik na turnieju w Wojniczu.
  Ładowanie...