UKS 6 Jas這 - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • NASI SPONSORZY: ROJAX - ROD-MAX
  •        

Zegar

Logowanie

Mini-Chat

Musisz si zalogowa, aby korzysta z mini-chatu.

Statystyki

Brak u篡tkownik闚
zalogowanych i 1 go嗆

dzisiaj: 331, wczoraj: 419
og馧em: 2 045 744

statystyki szczeg馧owe

Losowa galeria

Bardejov rocznik 2003
ζdowanie...

Sport.pl

Danone Cup

 NATIONS CUP Pi趾arski Puchar Dzieci DANONE 2011

 Prze篡j sportow przygod! Zg這 si do Pi趾arskiego Pucharu Dzieci Danone 2011!
 Ju po raz 12. ruszy造 zapisy do kolejnej edycji Pi趾arskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 - jednego z najwi瘯szych turniejów pi趾arskich dla dzieci w Polsce. W Pucharze bior udziach這pcy i dziewczynki w wieku od 11 do 12 lat urodzeni pomi璠zy 1. stycznia 1999 a 31. grudnia 2000 roku. Turniej ma ju swoj 12-letni tradycj na 鈍iecie, b璠帷 integraln cz窷ci Pi趾arskiego Pucharu Dzieci Danone Nations Cup, mi璠zynarodowych rozgrywek organizowanych przez Danone w 40 pa雟twach. Co roku 2,5 mln dzieci z klubów sportowych i szkó na ca造m 鈍iecie uczestniczy w tym wydarzeniu.Ambasadorem i przyjacielem Danone Nations Cup jest jeden z najlepszych pi趾arzy 鈍iata - Zinedine Zidane. Rozgrywki odbywaj si zgodnie z regu豉mi 鈍iatowej federacji pi趾arskiej - FIFA.                                                                                    
Tegoroczna rejestracja dru篡n trwa od 16 lutego do 31 marca br. O przyj璚iu dru篡ny do rozgrywek decyduje kolejno嗆 przes豉nia do Biura Pucharu kompletu wype軟ionych dokumentów.
Aby zarejestrowa dru篡n do Pucharu nale篡:
1.  Pobra formularz zg這szeniowy i pozosta貫 dokumenty ze strony www.danone.pl/dnc
2. Wype軟iony komplet dokumentów wys豉 do 31 marca br. na adres Biura Pucharu: Sport Mega Marketing Sp.  z o.o., Urz康 Pocztowy Pozna 29, Skrytka pocztowa nr 7, 60-995 Pozna.                  
3. Aby zarezerwowa miejsce w turnieju formularz zg這szeniowy mo積a wys豉 faxem pod numer: (0-61) 841 12 44/46, a orygina formularza i pozosta造ch dokumentów do 31 marca br. dos豉 poczt na adres Biura Pucharu.                            
Rozgrywki Pi趾arskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 rozpoczn si w kwietniu i potrwaj do czerwca na terenie ca貫go kraju. Eliminacje rozgrywane b璠 w o鄉iu województwach, w o鄉iu wybranych miejscowo軼iach. Do pó貨inaów krajowych zakwalifikuje si po 6 dru篡n z ka盥ego z turniejów eliminacyjnych, a fina krajowy rozegrany zostanie dla 16 najlepszych dru篡n w υdzi. Na wszystkich etapach turnieju                            na najlepszych czekaj  atrakcyjne nagrody i upominki. Zwyci瘰ka dru篡na b璠zie reprezentowa豉 Polsk                    na Pi趾arskim Pucharze Dzieci Danone – Danone Nations Cup 2011 rozgrywanym w Hiszpanii.
Dodatkowe informacje na temat rozgrywek oraz formularz zg這szeniowy znajduje si na stronie internetowej www.danone.pl/dnc a tak瞠 na Facebooku www.facebook.com/PilkarskiPucharDzieciDanone.
Zach璚amy do udzia逝 w rozgrywkach wszystkie dru篡ny pi趾arskie, które chc zdoby nowe umiej皻no軼i, 鈍ietnie bawi si w duchu zdrowej rywalizacji i prze篡 pe軟 sportowych emocji przygod!
Szczegó這wych informacji udziela:
Agata Majchrzak
Sport Mega Marketing Sp. z o.o.
Phone: +48 61 841 12 44/46 / GSM: 509 525 996
 e-mail: amajchrzak@sportmm.com

 

REGULAMIN

ROZDZIA I

Regulamin organizacyjny

ORGANIZATOR

Organizatorem Pi趾arskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 jest Danone Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydzia Gospodarczy, pod numerem KRS 0000014227, kapita zak豉dowy 45 430 000 z, NIP: 527-020-44-71. Rozgrywki odbywaj si zgodnie z regu豉mi 鈍iatowej federacji pi趾arskiej - FIFA.

BIURO ORGANIZACYJNE

Biurem organizacyjnym odpowiedzialnym za przeprowadzenie ca貫go turnieju jest:

Sport Mega Marketing Sp. z o.o.

Urz康 Pocztowy Poznao 29

Skrytka Pocztowa nr 7

60-995 Poznao

tel./fax: 61 841 12 46; tel. kom.: 509 525 991; 509 525 994

puchar.danone@sportmm.com

SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rekrutacja dru篡n odbywa si w terminie od 16.02 – 31.03.2011

2. Eliminacje do finaów wojewódzkich – 1 etap – 11.04.-08.05.2011

a. Eliminacje rozgrywane b璠 w 8 województwach, w o鄉iu wybranych miejscowo軼iach.

b. Ilo辜 miejsc w eliminacjach 1 etapu jest ograniczona i wynosi 24 dru篡ny w ka盥ym z 8 miast eliminacji.

c. O zakwalifikowaniu si dru篡ny do eliminacji 1 stopnia decyduje kolejno辜 zg這szeo.

d. Do pó貨inaów krajowych kwalifikuje si po 6 dru篡n z ka盥ego z o鄉iu turniejów eliminacyjnych.

e.Organizator zapewni nagrody rzeczowe dla dru篡n, które zakwalifikowa造 si do 2 etapu w postaci koszulek sportowych, w których zawodnicy maj obowi您ek grad podczas turniejów 2 etapu.

3. Pó貨ina造 krajowe – 2 etap - 14.05.-21.05.2011

a. Do pó貨inaów krajowych zakwalifikuje si po 6 dru篡n z ka盥ego województwa, razem 48 dru篡n.

b. Dla 24 dru篡n z nast瘼uj帷ych 8 województw: zachodniopomorskie, pomorskie, warmiosko – mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, mazowieckie, podlaskie, rozegrany zostanie turniej fina這wy w Gdaosku, na terenie obiektu Lechii Gdaosk, ul. Traugutta 29 w terminie 14.05.2011.

c. Dla 24 dru篡n z nast瘼uj帷ych 8 województw: dolno郵御kie, opolskie, 郵御kie, ma這polskie, podkarpackie, lubelskie, 鈍i皻okrzyskie, ódzkie, rozegrany zostanie turniej fina這wy w Lubliocu, na obiekcie Sparty Lubliniec w terminie 21.05.2011.

d. Z ka盥ego turnieju pó貨ina這wego kwalifikuje si po 8 dru篡n do fina逝 krajowego, razem 16 dru篡n.

e. Dla zwyci瞛ców 2 etapu Organizator zapewni puchary oraz nagrody rzeczowe. Dru篡nom, które zakwalifikowa造 si do 3 etapu zapewni stroje sportowe (koszulka i spodenki), w których zawodnicy maj obowi您ek grad podczas turnieju fina這wego.

4. Fina krajowy – 3 etap – 04.06.2011

a. Fina krajowy rozegrany zostanie dla 16 dru篡n w υdzi.

b. Fina krajowy wy這ni zwyci瘰k dru篡n, która b璠zie reprezentowa豉 Polsk na Pi趾arskich Mistrzostwach dla Dzieci Danone – Danone Nations Cup 2011 rozgrywanych w Madrycie.

c. Dok豉dne informacje o systemie oraz miejscu rozgrywek fina逝 krajowego dru篡ny zakwalifikowane do tego etapu dostan od koordynatorów do dnia 23 maja 2011 roku.

d. Dla zwyci瞛ców fina逝 krajowego Organizator zapewni nagrody rzeczowe oraz puchary.

5. Fina mi璠zynarodowy – 4 etap

a. W przypadku zakwalifikowania si dru篡ny do fina逝 mi璠zynarodowego w Madrycie Organizator pokrywa koszty zwi您ane z przelotem, zakwaterowaniem i przewidzianym wy篡wieniem.

b. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów zwi您anych z kieszonkowym dla dzieci.

UBEZPIECZENIA

Uczestnicy Pi趾arskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 oraz dru篡na reprezentuj帷a Polsk podczas rozgrywek mi璠zynarodowych w Madrycie b璠 ubezpieczeni przez Organizatora rozgrywek.

ZGΜSZENIA DO UDZIAΣ W PUCHARZE

1. Zg這szenie dru篡ny do rozgrywek Pucharu nast瘼uje po wype軟ieniu i wys豉niu poczt lub faxem formularza zg這szeniowego, zgody rodziców na udzia zawodników w Pucharze oraz zgody na wykorzystanie ich wizerunku. Formularze dost瘼ne s na stronie www.danone.pl/dnc oraz w siedzibie Biura Pucharu.

2. Adres Biura Organizacyjnego Pucharu:

Sport Mega Marketing Sp. z o.o.

Urz康 Pocztowy Poznao 29

Skrytka Pocztowa nr 7

60-995 Poznao

tel./fax: 61 841 12 46; tel. kom.: 509 525 991, 509 525 994

e-mail: puchar.danone@sportmm.com

3. Dokumenty zg這szeniowe nale篡 przesy豉d do dnia 31 marca 2011 roku. Decyduje data wp造ni璚ia formularza zg這szeniowego do Biura Organizacyjnego Pucharu.

4. Po zweryfikowaniu poprawno軼i wype軟ienia dokumentów Biuro Organizacyjne potwierdzi zakwalifikowanie si dru篡ny do rozgrywek – nie pó幡iej ni do dnia 3.04.2011 roku.

ROZDZIA II

Regulamin sportowy

BOISKO

Wymiary

Mecze rozgrywane s na boiskach o wymiarach maksymalnie 68 m x 50 m ka盥e, b璠帷ych po這wami boiska gównego. Bramki usytuowane s na krótszych bokach boisk. Pomi璠zy boiskami, dwa metry od linii 鈔odkowej boiska gównego, wytyczone zostan linie autowe boczne obu boisk. Linie autowe bramkowe s liniami bocznymi boiska gównego.

Oznaczenie boiska

Boisko musi byd oznaczone liniami o szeroko軼i od 3 do 8 cm. D逝窺ze linie ograniczaj帷e pole gry nazywane s bocznymi, a linie krótsze - liniami koocowymi. W poprzek boiska powinna przebiec linia dziel帷a je na po這wy. 字odek boiska nale篡 oznaczyd specjalnym znakiem (punktem) i wyrysowad na oko這 niego kr庵 o promieniu 6 metrów. Je瞠li nie ma mo磧iwo軼i oznakowania wszystkich linii, nale篡 wyznaczyd linie bramkowe oraz linie boczne.

Pi趾a

Turnieje rozgrywane b璠 pi趾 numer 5 o wadze 410 - 450 i obwodzie 68 – 70 cm.

ZAWODNICY

1. Dru篡ny sk豉daj si z 12 zawodników:

a. sk豉d podstawowy liczy 9 zawodników (w tym bramkarz),

b. sk豉d rezerwowy liczy 3 zawodników, z których jeden powinien byd bramkarzem.

2. W鈔ód zawodników dru篡ny mog byd zarówno ch這pcy, jak i dziewczynki.

3. W przypadku gdy dru篡na wygrywaj帷a fina krajowy zakwalifikuje si do mi璠zynarodowego turnieju Danone Nations Cup 2011 w Madrycie to trener dru篡ny zobowi您any jest do uzupe軟ienia sk豉du dru篡ny o dwóch zawodników tak, 瞠by dru篡na liczy豉 14 zawodników. Zawodnicy ci mog byd cz這nkami tego samego klubu b康 stowarzyszenia, z którego

pochodzi dru篡na lub tej samej szko造, z której rekrutuje si dru篡na. Organizator dopuszcza mo磧iwo辜 tworzenia dru篡n sk豉daj帷ych si z zawodników ucz瘰zczaj帷ych do ró積ych szkó, b康 wyst瘼uj帷ych w ró積ych klubach. Ponadto trener b璠zie zobowi您any do sporz康zenia listy czterech zawodników rezerwowych potrzebnych w wypadku uzasadnionych zmian w sk豉dzie dru篡ny.

4. Zespó bior帷y udzia w turnieju na ka盥ym szczeblu rozgrywek, oraz ka盥y z jego cz這nków winien zostad ubezpieczony przez jednostk zg豉szaj帷 dru篡n do turnieju.

5. Ka盥y z zawodników zobowi您any jest posiadad wa積 legitymacj szkoln ze zdj璚iem. Warunkiem udzia逝 zespo逝 w rozgrywkach jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez Prezesa danego UKS, w przypadku zespo逝 szkolnego przez Dyrektora Szko造. W przypadku dru篡ny sk豉daj帷ej si z zawodników z ró積ych szkó lub klubów, list potwierdza Dyrektor Szko造, która posiada najliczniejsz grup reprezentantów w danym zespole. W przypadku zespo逝 sk豉daj帷ego si z zawodników z ró積ych szkó b康 klubów-przez kieruj帷ego jednostk zg豉szaj帷 dru篡n do turnieju oraz aktualnych badao lekarskich (karta zdrowia lub lista potwierdzona przez lekarza).

6. Zawodnicy mog przyst徙id do rozgrywek pod warunkiem dostarczenia w fazie rekrutacji dru篡n, do Biura Pucharu kompletu poprawnie wype軟ionych i podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów, dokumentów zg這szeniowych.

7. W Pucharze bior udzia jedynie zawodnicy urodzeni mi璠zy 1 stycznia 1999 roku, a 31 grudnia 2000. Ka盥y zawodnik mo瞠 wyst瘼owad w barwach tylko jednej dru篡ny. W momencie zg這szenia swojej dru篡ny trenerzy zobowi您ani s do przed這瞠nia w Biurze Turnieju wa積ych legitymacji szkolnych swoich zawodników oraz dokumentów, o których mowa powy瞠j. W wypadku stwierdzenia, 瞠 w dru篡nie znajduj si zawodnicy starsi ni przewiduje regulamin ca豉 dru篡na b璠zie natychmiast dyskwalifikowana bez wzgl璠u na to, na jakim etapie Pucharu zostanie to wykryte. Od tej decyzji nie ma odwo豉nia.

8. Aby mecz móg si rozpocz康, dru篡na musi sk豉dad si minimum z 7 zawodników. Je郵i w trakcie meczu nast瘼uj wykluczenia z gry, ka盥a dru篡na musi liczyd minimum 7 zawodników, by mecz móg byd kontynuowany. Strona, która nie b璠zie w stanie wystawid 7 zawodników do meczu lub w trakcie meczu zostanie ukarana walkowerem w stosunku bramkowym 0:3 oraz odj璚iem 1 punktu.

9. Pierwotny sk豉d dru篡ny podany na formularzu zg這szeniowym mo瞠 ulec zmianie z powodu udokumentowanych wypadków losowych eliminuj帷ych zg這szonych zawodników z gry (choroby, kontuzje). W tym przypadku opiekun dru篡ny niezw這cznie zawiadomi o tym Organizatora, nie pó幡iej jednak ni na godzin przed rozpocz璚iem meczu.

10. Opiekun dru篡ny przed ka盥ym turniejem, w Biurze Turnieju musi przed這篡d wa積e legitymacje szkolne oraz aktualne badania lekarskie zawodników.

11. Ka盥a dru篡na musi mied kapitana oznaczonego opask na r瘯awie.

12. Ka盥a dru篡na musi mied opiekuna (trenera), który zajmuje miejsce na 豉wce zawodników rezerwowych i odpowiada za zachowanie si dru篡ny.

13. W ka盥ym meczu zawodnicy rezerwowi mog byd wprowadzani do gry dowoln ilo辜 razy w ka盥ym momencie meczu pod warunkiem, 瞠 zg這si si ten fakt s璠ziemu i zaczeka na przerw w grze.

14. Przy dokonywaniu zmiany musz byd spe軟ione nast瘼uj帷e warunki:

a. zawodnik opuszcza boisko przy linii 鈔odkowej (1 metr w prawo lub w lewo),

b. na boisku nie mo瞠 znajdowad si wi璚ej ni 9 zawodników jednej dru篡ny: czyli zawodnik wchodz帷y nie mo瞠 znale寮 si na boisku zanim jego partner nie zejdzie za lini boczn,

c. bramkarz mo瞠 zamienid si miejscem z zawodnikiem z pola pod warunkiem, 瞠 s璠zia zostanie o tym powiadomiony.

Ubiór zawodników

1. Ubiór zawodnika sk豉da si z koszulki, spodenek, skarpet (getrów), ochraniaczy i obuwia. Dopuszcza si wy陰cznie obuwie sportowe typu trampkotrepy, „adidasy”, trampki, tenisówki itp. Nie wolno u篡wad obuwia z ko趾ami twardymi lub kolcami. Nie wolno grad bez obuwia.

2. W 1 etapie – eliminacji do finaów wojewódzkich zawodnicy graj we w豉snych strojach sportowych.

3. W 2 etapie – pó貨inaów krajowych Organizator zapewnia koszulki sportowe dla ka盥ej dru篡ny zakwalifikowanej do tego etapu.

4. W 3 etapie – finale krajowym – Organizator zapewnia stroje sportowe sk豉daj帷e si z koszulki i spodenek ka盥ej dru篡nie, która bierze udzia w finale.

GRA

Czas trwania gry

1. Mecze trwaj 15 minut bez przerwy, z wyj徠kiem fina這wego, który podzielony jest na 2 cz窷ci po 10 minut ka盥a z przerw na zmian stron.

2. Wszystkie mecze remisowe zarówno w fazie pucharowej jak i w przypadku rozgrywek grupowych zostan zakooczone seri rzutów karnych rozegranych po zakooczeniu rozgrywek grupowych je郵i dru篡ny uzyska造 tak sam ilo辜 punktów i posiadaj taki sam stosunek bramkowy. W przypadku rozgrywek grupowych wynik serii rzutów karnych jest brany pod uwag jedynie w przypadku, gdy dwie lub wi璚ej dru篡n z tej samej grupy, posiadaj identyczny bilans bramkowy oraz punktowy uniemo磧iwiaj帷y okre郵enie kolejno軼i w grupie.

Rozpocz璚ie gry

1. S璠zia daje sygna gwizdkiem i gr rozpoczyna zawodnik, kopi帷 do przodu pi趾 le膨c nieruchomo na 鈔odku boiska. Wszyscy zawodnicy musz znajdowad si na swoich po這wach boiska. Ka盥y zawodnik dru篡ny przeciwnej do dru篡ny rozpoczynaj帷ej gr, musi odsun康 si na odleg這辜 4 metry od pi趾i. Gra jest rozpocz皻a, gdy pi趾a przeb璠zie odleg這辜 równ jej obwodowi.

2. Po zdobyciu bramki gr wznawia si w sposób identyczny jak przy rozpocz璚iu.

3. Bezpo鈔ednio z rozpocz璚ia gry nie mo積a zdobyd bramki.

4. Przed ka盥ym meczem, w trakcie rozgrzewki, s璠zia przeprowadzi losowanie. Kapitan dru篡ny, która wygra losowanie b璠zie mia prawo wyboru rozpocz璚ia gry lub strony boiska, gdzie b璠zie znajdowad si jego bramka.

Pi趾a w grze i poza gr

Pi趾a jest poza gr, gdy:

a. ca趾owicie przekroczy lini bramki po ziemi lub w powietrzu,

b. ca趾owicie przekroczy linie autowe po ziemi lub w powietrzu,

c. s璠zia przerwie gwizdkiem gr.

Natomiast pi趾a pozostaje w grze, gdy znajduje si w obr瑿ie boiska i gra nie zosta豉 przez s璠ziego przerwana. Je瞠li pi趾a odbije si od s璠ziego lub zasz這 przypuszczenie naruszenia przepisów, ale s璠zia gry nie przerwa - to pi趾a jest w grze. Linie nale膨 do obszaru, który ograniczaj. Tak wi璚, je瞠li pi趾a jak彗olwiek swoj cz窷ci dotyka linii lub znajduje si t cz窷ci równolegle nad lini, to jest ona na boisku i gra toczy si dalej.

Rzut s璠ziowski

Rzut ten wykonuje s璠zia opuszczaj帷 pi趾 trzyman na wysoko軼i piersi bez sygna逝 gwizdkiem. Pi趾a jest w grze, gdy dotknie pod這瘸 boiska. Je瞠li jeden z zawodników zagra pi趾 przed jej zetkni璚iem si z boiskiem, rzut nale篡 powtórzyd. W czasie wykonywania rzutu po jednym zawodniku z ka盥ej dru篡ny staje naprzeciw siebie, nie bli瞠j ni metr od s璠ziego.

Jak zdobywa si bramk

Bramka jest zdobyta, je瞠li pi趾a ca造m obwodem przekroczy lini bramkow pomi璠zy s逝pkami bramki i poni瞠j poprzeczki. Zwyci篹a zespó, który zdoby wi瘯sz liczb bramek. Je瞠li oba zespo造 strzel tyle samo bramek, wynik jest remisowy.

S璠zia uzna bramk tylko wtedy, gdy pi趾a nie zosta豉 do bramki wniesiona lub wepchni皻a r瘯 przez zawodnika dru篡ny atakuj帷ej. Je瞠li pi趾a znajdzie si w bramce po zagraniu r瘯 zawodnika dru篡ny broni帷ej - s璠zia bramk uzna.

Pozycja spalona

Zasada pozycji spalonej okre郵ona dla rozgrywek pi趾i no積ej z udzia貫m 11 graczy ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zawodnik znajduje si na pozycji spalonej w polu gry mi璠zy lini bramkow, a lini pola karnego. Zasada obowi您uje od pó貨inaów krajowych.

Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie

1. Wszystkie rzuty wolne przewidziane jako kara lub wznowienie gry s rzutami bezpo鈔ednimi.

2. S璠zia oceniaj帷 znaczenie faulu mo瞠 przyznad dru篡nie przeciwnej wykonanie rzutu karnego lub bezpo鈔edniego rzutu wolnego wykonywanego na bramk z odleg這軼i 13 metrów w przypadku, gdy zawodnik znajduj帷y si poza swoim polem karnym, ale na po這wie swojej dru篡ny:

 

a. uporczywie narusza regu造 gry,

b. zachowuje si w sposób nieodpowiedni,

c. rozmy郵nie dzia豉 wbrew zasadom gry,

d. s這wem lub gestem wyra瘸 dezaprobat dla decyzji s璠ziego.

3. Wszelkie faule pope軟ione w sposób zamierzony, w polu karnym przez zawodników dru篡ny broni帷ej si i podlegaj帷ej zastosowaniu rzutu wolnego b璠 powodowa造 podyktowanie rzutu karnego.

4. Je郵i bramkarz chwyci r瘯oma pi趾 podan w zamierzony sposób nog przez jego partnera, b璠zie to karane rzutem wolnym bezpo鈔ednim wykonywanym z 13 metrów przy mo磧iwo軼i ustawienia muru w odleg這軼i 6 metrów.

5. Dru篡na zostanie ukarana rzutem wolnym bezpo鈔ednim, je瞠li jeden z jej zawodników dokona nast瘼uj帷ych przewinieo:

a. kopnie lub próbuje kopn康 przeciwnika,

b. podstawi nog przeciwnikowi,

c. skoczy na przeciwnika,

d. zaatakuje przeciwnika zbyt gwa速ownie (np. nabiegnie na niego),

e. zaatakuje od ty逝 przeciwnika, który mu nie przeszkadza,

f. uderzy przeciwnika lub go opluje,

g. zatrzyma przeciwnika r瘯, kolanem itp.,

h. popchnie przeciwnika,

i. zagra pi趾 r瘯 rozmy郵nie.

6. Je瞠li jedno z tych przewinieo pope軟ione zostanie we w豉snym polu karnym, s璠zia podyktuje rzut karny. Ponadto s璠zia podyktuje rzut wolny bezpo鈔edni w sytuacji gdy:

a. zdaniem s璠ziego zawodnik gra w sposób niebezpieczny, to znaczy m.in.: usi逝je kopn康 pi趾 trzyman przez bramkarza; unosi nog zbyt wysoko, gdy przeciwnik znajduje si bli瞠j ni 1 metr od niego; pochyla g這w poni瞠j bioder przeciwnika; atakuje pi趾 wyprostowan nog (tzw. „nak豉dka”); le篡 na pi販e, zas豉niaj帷 j innym zawodnikom i s璠ziemu; celowo nie zagrywa pi趾i, chod ma tak mo磧iwo辜 i w ten sposób przeszkadza przeciwnikowi, m.in. biegaj帷 mi璠zy pi趾 i przeciwnikiem, lub manewruje cia貫m uniemo磧iwiaj帷 rywalowi dost瘼 do pi趾i,

b. atakuje bramkarza w jego w豉snym polu karnym,

c. jako bramkarz trzyma pi趾 w r瘯ach d逝瞠j ni 5 sekund, lub robi z pi趾 wi璚ej ni 3 kroki albo z豉pie w r璚e pi趾 podan przez wspó逍artnera,

d. zachowuje si na boisku niesportowo, to znaczy komentuje decyzje s璠ziego, niew豉軼iwie odzywa si do innych zawodników, wykonuje niesportowe gesty.

Czasowe wykluczenie z gry

1. Czasowe wykluczenie z gry zast瘼uje ostrze瞠nie. Wykluczenie b璠zie stosowane przez s璠ziego wobec zawodnika na czas 2 minut. Czasowe wykluczenie z gry mo瞠 byd podyktowane wobec tego samego zawodnika tylko raz w ci庵u meczu. Nie b璠zie ono odnotowane w protokole s璠ziowskim.

2. W przypadku, gdy zawodnik czasowo wykluczony z gry, podczas odbywania kary, lub po jej zakooczeniu pope軟i wykroczenie sankcjonowane wykluczeniem z gry, niezale積ie, czy w danej chwili znajduje si on na boisku, czy poza nim, zostanie usuni皻y definitywnie boiska otrzymuj帷 czerwon kartk.

3. Wszystkie fakty, które spowodowa造 wykluczenie zostan zapisane w protokole s璠ziowskim meczu i uzupe軟ione rozszerzonym sprawozdaniem s璠ziego, a tak瞠 zostan przekazane do wiadomo軼i w豉軼iwych Komisji.

4. Czasowe wykluczenie z gry winno byd zasygnalizowane zawodnikowi podczas przerwy w grze przez pokazanie bia貫j kartki. W przypadku, gdy s璠zia nie przerywa gry stosuj帷 przywilej korzy軼i, sankcja zostanie przekazana zawodnikowi przy pierwszej naturalnie zaistnia貫j przerwie w grze.

5. Zawodnik czasowo wykluczony z gry nie mo瞠 byd zast徙iony w czasie trwania kary. B璠zie on podlega, jak pozostali zawodnicy, zarz康zeniom s璠ziego.

6. Odliczanie czasu kary rozpoczyna si w chwili, gdy ukarany zawodnik opu軼i teren gry. Za liczenie czasu odpowiedzialny jest s璠zia, który mo瞠 powierzyd to zadanie s璠ziom pomocniczym, je郵i s oni do dyspozycji w czasie meczu.

7. Zawodnik wykluczony czasowo z gry musi udad si na 豉wk rezerwowych, gdzie pozostaje pod dozorem swego wychowawcy lub kierownika zespo逝.

8. S璠zia techniczny mierzy czas kary. Informuje on zawodnika o zakooczeniu kary w czasie pierwszej przerwy w grze po up造wie czasu kary (2 minuty). Zawodnik ten mo瞠 wtedy ponownie wej辜 do gry podczas przerwy w grze.

9. W przypadku, gdy mecz zakooczy si w czasie trwania czasowego wykluczenia zawodnika z gry, kara zostanie uznana za zakooczon.

Rzut wolny

Wszystkie rzuty wolne s bezpo鈔ednie. Z rzutu bezpo鈔edniego mo積a zdobyd bramk. W czasie wykonywania rzutu wolnego zawodnicy dru篡ny przeciwnej musz odsun康 si na odleg這辜 6 metrów od pi趾i. Je瞠li mimo 膨dania s璠ziego nie uczyni tego, najbli窺zy z nich zostanie ukarany ó速 kartk, a w razie dalszego nie respektowania zalecenia s璠ziego - kartk czerwon.

W czasie wykonywania rzutu wolnego pi趾a musi byd nieruchoma. Wykonawca rzutu nie mo瞠 jej zagrad po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny zawodnik. Rzuty wolne bezpo鈔ednie mo積a dyktowad tylko wtedy, gdy pi趾a jest w grze, to znaczy znajduje si na boisku, a gra wcze郾iej nie by豉 przerwana gwizdkiem.

Rzuty karne na bramk

Rzut karny wykonywany jest z punktu karnego usytuowanego w odleg這軼i 9 metrów od bramki. Pi趾a musi stad nieruchomo, a s璠zia musi byd poinformowany, kto jest wykonawc rzutu. Pi趾a musi byd zagrana do przodu. W czasie wykonywania rzutu karnego bramkarz musi stad na linii bramkowej do momentu, a pi趾a zostanie kopni皻a. Je瞠li przedwcze郾ie wybiegnie z bramki i gol nie zostanie zdobyty - rzut nale篡 powtórzyd. Je瞠li wykonawca rzutu zachowa si niesportowo (np. gestem lub s這wnie wp造nie na bramkarza), to s璠zia podyktuje rzut wolny przeciwko jego dru篡nie.

Wrzut z autu

Je瞠li pi趾a przekroczy lini boczn boiska na ziemi lub w powietrzu, nale篡 j ponownie wprowadzid do gry z miejsca, gdzie przekroczy豉 lini. Rzut wykonuje si nog. Pi趾a musi byd ustawiona nieruchomo na linii bocznej. Zawodnicy dru篡ny przeciwnej musz znajdowad si w odleg這軼i 6 metrów.

Dru篡nie wykonuj帷ej aut nie wolno zwlekad z wprowadzeniem pi趾i do gry d逝瞠j ni 4 sekundy. Je瞠li w tym czasie nie wprowadz pi趾i na boisko, s璠zia ma obowi您ek przyznad prawo rzutu dru篡nie przeciwnej. Je瞠li dru篡na wykona rzut z autu z innego miejsca ni wskaza s璠zia, to prawo rzutu przechodzi na zespó przeciwny.

Zawodnik wykonuj帷y rzut nie mo瞠 zagrad pi趾i powtórnie, zanim nie dotknie jej inny zawodnik. Je瞠li to zrobi, s璠zia podyktuje rzut wolny dla dru篡ny przeciwnej.

Rzut od bramki

Rzut od bramki wykonywany jest, gdy pi趾a przekroczy lini bramkow (z wyj徠kiem sytuacji, gdy wpadnie do bramki), a ostatnim zawodnikiem, który dotkn掖 pi趾i by gracz dru篡ny atakuj帷ej. Pi趾a musi byd ustawiona w dowolnym miejscu pola karnego, a wprowadzenie do gry mo瞠 odbyd si wy陰cznie nog.

Zanim pi趾a nie opu軼i pola karnego, 瘸den zawodnik nie mo瞠 jej dotkn康 lub zagrad. Je瞠li to uczyni, rzut do bramki musi byd powtórzony. Wykonawca rzutu nie mo瞠 zagrad pi趾i po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny zawodnik. Je瞠li to zrobi, a pi趾a opu軼i豉 pole karne, s璠zia podyktuje rzut wolny dla dru篡ny przeciwnej. Pi趾a po wybiciu musi odbid si lub byd przyj皻a na w豉snej po這wie boiska.

Rzut z rogu

Rzut z rogu wykonywany jest, gdy pi趾a przekroczy lini koocow boiska, a ostatnim zawodnikiem, który dotkn掖 pi趾i by gracz dru篡ny broni帷ej. Pi趾a musi byd ustawiona na przeci璚iu linii bramkowej i linii bocznej. Zawodnicy dru篡ny przeciwnej musz odsun康 si na odleg這辜 6 metrów. Wykonawca rzutu nie mo瞠 zagrad pi趾i po raz drugi, zanim nie zostanie ona dotkni皻a przez innego zawodnika. Z rzutu ro積ego mo積a zdobyd bezpo鈔ednio bramk.

Zasada 4 sekund

Dru篡na ma 4 sekundy na wykonanie nast瘼uj帷ych elementów gry: rzutu wolnego, rzutu karnego, rzutu z autu, rzutu z rogu. Je瞠li przekroczy limit czasu, s璠zia przyznaje pi趾 dru篡nie przeciwnej. Liczenie 4 sekund rozpoczyna si od chwili, gdy spe軟ione s wszystkie warunki wykonania rzutu, w szczególno軼i, gdy zawodnicy dru篡ny przeciwnej odsun瘭i si na przepisow odleg這辜. S璠zia powinien dad sygna gwizdkiem, gdy jego zdaniem warunki zosta造 spe軟ione i mo積a rozpocz康 odliczanie 4 sekund.

Bramki samobójcze

Je瞠li zawodnik kopnie pi趾 do w豉snej bramki z rzutu wolnego lub ro積ego - s璠zia bramk uzna. Natomiast w wypadku, gdy pi趾a trafi do bramki bezpo鈔ednio z rzutu z autu - gol nie b璠zie uznany, niezale積ie od tego, do której bramki wpadnie pi趾a.

Rzuty karne dodatkowe

W przypadku meczów remisowych rozgrywanych w fazie pucharowej dla ich rozstrzygni璚ia zarz康za si seri rzutów karnych.

Seria rzutów karnych

Praktyka serii rzutów karnych nie powinna byd traktowana jako cz窷d meczu i podlega nast瘼uj帷ym zasadom:

1. S璠zia wybiera bramk, do której b璠 wykonywane wszystkie rzuty karne.

2. S璠zia przeprowadza losowanie i dru篡na, której kapitan zostanie wybrany w losowaniu, jako pierwsza wykonuje rzut karny.

3. Ka盥a z dwóch dru篡n wykona trzy rzuty karne z zachowaniem zaleceo podanych w punktach 5 i 6.

4. Dru篡ny na przemian wykonuj strza造 na bramk.

5. Je郵i mo積a okre郵id zwyci瞛c przed wykonaniem przez obie dru篡ny wszystkich trzech strzaów, seria rzutów karnych jest zakooczona.

6. Je郵i po wykonaniu przez obie dru篡ny trzech rzutów karnych liczba strzelonych przez nie bramek jest taka sama, lub te 瘸dna dru篡na nie strzeli豉 ani jednej bramki, seria rzutów karnych b璠zie kontynuowana a do momentu, gdy po wykonaniu przez obie dru篡ny tej samej liczby rzutów karnych (niekoniecznie trzech dodatkowych), jedna z nich strzeli o jedn bramk wi璚ej od drugiej.

7. Dru篡na, która strzeli豉 najwi璚ej bramek przy zachowaniu ilo軼i strzaów okre郵onej w punktach 3, 5 lub 6, zostaje zakwalifikowana do nast瘼nej tury rozgrywek, lub jest og這szona zwyci瞛c, zale積ie od rozpatrywanego przypadku.

8. Z wyj徠kiem sytuacji opisanej poni瞠j - w punkcie 9, jedynie zawodnicy znajduj帷y si na boisku s dopuszczeni do udzia逝 w serii rzutów karnych. Zasada ta dotyczy tak瞠 ka盥ego zawodnika, który czasowo opu軼i boisko za zgod s璠ziego lub bez tej zgody i który w chwili zakooczenia meczu nie znajdowa si na boisku.

9. Je郵i w czasie trwania serii rzutów karnych bramkarz ulegnie kontuzji, w wyniku, której nie mo瞠 nadal spe軟iad funkcji bramkarza, mo瞠 on zostad zast徙iony przez innego zawodnika figuruj帷ego na li軼ie graczy rezerwowych.

10. Ka盥y rzut karny b璠zie wykonywany przez innego zawodnika. Dopiero wtedy, gdy wszyscy zawodnicy danej dru篡ny, w tym bramkarz lub zawodnik rezerwowy, który zast徙i go zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 9, wykonali strza造 na bramk, zawodnik tej samej dru篡ny mo瞠 wykonad swój drugi rzut karny.

Uwaga: Je郵i w trakcie meczu zawodnik (lub zawodnicy) zosta usuni皻y z boiska lub uleg kontuzji i z tego powodu dru篡na nie dysponuje dziewi璚ioma graczami, a konieczne jest wykonanie rzutów karnych w liczbie przekraczaj帷ej liczb posiadanych do dyspozycji dru篡ny zawodników, zawodnikiem (lub zawodnikami) wykonuj帷ym(i) rzut karny w miejsce zawodnika(ów) nieobecnego(ych) b璠zie ten zawodnik, który wykona pierwszy rzut karny w danej serii i wed逝g tej zasady nale篡 post瘼owad w dalszej kolejno軼i.

11. Zgodnie z tre軼i punktu 9 ka盥y zawodnik mo瞠 zamienid si miejscem z bramkarzem, w ka盥ym momencie podczas serii rzutów karnych.

12. Oprócz zawodnika wykonuj帷ego rzut karny oraz dwóch bramkarzy, wszyscy zawodnicy musz pozostad w czasie trwania serii rzutów karnych w centralnym kr璕u. Bramkarz nale膨cy do dru篡ny zawodnika wykonuj帷ego rzut karny winien znajdowad si na boisku, poza punktem, z którego wykonywane s rzuty karne, za lini bramkow i w odleg這軼i nie mniejszej ni 9 metrów od miejsca, z którego wykonywane s rzuty karne.

PRAWA ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za nie wywi您anie si z obowi您ków okre郵onych w niniejszym regulaminie z powodu wyst徙ienia przypadku si造 wy窺zej, a w szczególno軼i za z貫 funkcjonowanie Urz璠ów Paostwowych, awarie sieci internetowych i inne.

Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie o których to niezw這cznie poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie www.danone.pl/dnc.

Wszelkie sprawy sporne dotycz帷e organizacji rozgrywek oraz interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga

Biuro Organizacyjne Pi趾arskiego Pucharu Dzieci Danone 2011:

Sport Mega Marketing Sp. z o.o.

Urz康 Pocztowy Poznao 29

Skrytka Pocztowa nr 7

60-995 Poznao

tel./fax: 61 841 12 46

tel. kom.: 509 525 991, 509 525 994

puchar.danone@sportmm.com

Aktualne informacje na temat rozgrywek Pi趾arskiego Pucharu Dzieci 2011

znajduj si pod adresem:

www.danone.pl/dnc

 

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Mecze sparingowe

Tabela ligowa

M這dzicy » Inne rozgrywki

Najnowsza galeria

Turniej Rocznika 2008 i 2011/2012/2013
ζdowanie...