UKS 6 Jasło - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • NASI SPONSORZY: ROJAX - ROD-MAX
  •        

Zegar

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 220, wczoraj: 551
ogółem: 2 070 975

statystyki szczegółowe

Losowa galeria

Festiwal Sportu 2017
Ładowanie...

Sport.pl

Danone Cup

 NATIONS CUP Piłkarski Puchar Dzieci DANONE 2011

 Przeżyj sportową przygodę! Zgłoś się do Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011!
 Już po raz 12. ruszyły zapisy do kolejnej edycji Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 - jednego z największych turniejów piłkarskich dla dzieci w Polsce. W Pucharze biorą udziałchłopcy i dziewczynki w wieku od 11 do 12 lat urodzeni pomiędzy 1. stycznia 1999 a 31. grudnia 2000 roku. Turniej ma już swoją 12-letnią tradycję na świecie, będąc integralną częścią Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone Nations Cup, międzynarodowych rozgrywek organizowanych przez Danone w 40 państwach. Co roku 2,5 mln dzieci z klubów sportowych i szkół na całym świecie uczestniczy w tym wydarzeniu.Ambasadorem i przyjacielem Danone Nations Cup jest jeden z najlepszych piłkarzy świata - Zinedine Zidane. Rozgrywki odbywają się zgodnie z regułami światowej federacji piłkarskiej - FIFA.                                                                                    
Tegoroczna rejestracja drużyn trwa od 16 lutego do 31 marca br. O przyjęciu drużyny do rozgrywek decyduje kolejność przesłania do Biura Pucharu kompletu wypełnionych dokumentów.
Aby zarejestrować drużynę do Pucharu należy:
1.  Pobrać formularz zgłoszeniowy i pozostałe dokumenty ze strony www.danone.pl/dnc
2. Wypełniony komplet dokumentów wysłać do 31 marca br. na adres Biura Pucharu: Sport Mega Marketing Sp.  z o.o., Urząd Pocztowy Poznań 29, Skrytka pocztowa nr 7, 60-995 Poznań.                  
3. Aby zarezerwować miejsce w turnieju formularz zgłoszeniowy można wysłać faxem pod numer: (0-61) 841 12 44/46, a oryginał formularza i pozostałych dokumentów do 31 marca br. dosłać pocztą na adres Biura Pucharu.                            
Rozgrywki Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 rozpoczną się w kwietniu i potrwają do czerwca na terenie całego kraju. Eliminacje rozgrywane będą w ośmiu województwach, w ośmiu wybranych miejscowościach. Do półfinałów krajowych zakwalifikuje się po 6 drużyn z każdego z turniejów eliminacyjnych, a finał krajowy rozegrany zostanie dla 16 najlepszych drużyn w Łodzi. Na wszystkich etapach turnieju                            na najlepszych czekają  atrakcyjne nagrody i upominki. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Polskę                    na Piłkarskim Pucharze Dzieci Danone – Danone Nations Cup 2011 rozgrywanym w Hiszpanii.
Dodatkowe informacje na temat rozgrywek oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.danone.pl/dnc a także na Facebooku www.facebook.com/PilkarskiPucharDzieciDanone.
Zachęcamy do udziału w rozgrywkach wszystkie drużyny piłkarskie, które chcą zdobyć nowe umiejętności, świetnie bawić się w duchu zdrowej rywalizacji i przeżyć pełną sportowych emocji przygodę!
Szczegółowych informacji udziela:
Agata Majchrzak
Sport Mega Marketing Sp. z o.o.
Phone: +48 61 841 12 44/46 / GSM: 509 525 996
 e-mail: amajchrzak@sportmm.com

 

REGULAMIN

ROZDZIAŁ I

Regulamin organizacyjny

ORGANIZATOR

Organizatorem Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy 45 430 000 zł, NIP: 527-020-44-71. Rozgrywki odbywają się zgodnie z regułami światowej federacji piłkarskiej - FIFA.

BIURO ORGANIZACYJNE

Biurem organizacyjnym odpowiedzialnym za przeprowadzenie całego turnieju jest:

Sport Mega Marketing Sp. z o.o.

Urząd Pocztowy Poznao 29

Skrytka Pocztowa nr 7

60-995 Poznao

tel./fax: 61 841 12 46; tel. kom.: 509 525 991; 509 525 994

puchar.danone@sportmm.com

SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rekrutacja drużyn odbywa się w terminie od 16.02 – 31.03.2011

2. Eliminacje do finałów wojewódzkich – 1 etap – 11.04.-08.05.2011

a. Eliminacje rozgrywane będą w 8 województwach, w ośmiu wybranych miejscowościach.

b. Ilośd miejsc w eliminacjach 1 etapu jest ograniczona i wynosi 24 drużyny w każdym z 8 miast eliminacji.

c. O zakwalifikowaniu się drużyny do eliminacji 1 stopnia decyduje kolejnośd zgłoszeo.

d. Do półfinałów krajowych kwalifikuje się po 6 drużyn z każdego z ośmiu turniejów eliminacyjnych.

e.Organizator zapewni nagrody rzeczowe dla drużyn, które zakwalifikowały się do 2 etapu w postaci koszulek sportowych, w których zawodnicy mają obowiązek grad podczas turniejów 2 etapu.

3. Półfinały krajowe – 2 etap - 14.05.-21.05.2011

a. Do półfinałów krajowych zakwalifikuje się po 6 drużyn z każdego województwa, razem 48 drużyn.

b. Dla 24 drużyn z następujących 8 województw: zachodniopomorskie, pomorskie, warmiosko – mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, mazowieckie, podlaskie, rozegrany zostanie turniej finałowy w Gdaosku, na terenie obiektu Lechii Gdaosk, ul. Traugutta 29 w terminie 14.05.2011.

c. Dla 24 drużyn z następujących 8 województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, rozegrany zostanie turniej finałowy w Lubliocu, na obiekcie Sparty Lubliniec w terminie 21.05.2011.

d. Z każdego turnieju półfinałowego kwalifikuje się po 8 drużyn do finału krajowego, razem 16 drużyn.

e. Dla zwycięzców 2 etapu Organizator zapewni puchary oraz nagrody rzeczowe. Drużynom, które zakwalifikowały się do 3 etapu zapewni stroje sportowe (koszulka i spodenki), w których zawodnicy mają obowiązek grad podczas turnieju finałowego.

4. Finał krajowy – 3 etap – 04.06.2011

a. Finał krajowy rozegrany zostanie dla 16 drużyn w Łodzi.

b. Finał krajowy wyłoni zwycięską drużynę, która będzie reprezentowała Polskę na Piłkarskich Mistrzostwach dla Dzieci Danone – Danone Nations Cup 2011 rozgrywanych w Madrycie.

c. Dokładne informacje o systemie oraz miejscu rozgrywek finału krajowego drużyny zakwalifikowane do tego etapu dostaną od koordynatorów do dnia 23 maja 2011 roku.

d. Dla zwycięzców finału krajowego Organizator zapewni nagrody rzeczowe oraz puchary.

5. Finał międzynarodowy – 4 etap

a. W przypadku zakwalifikowania się drużyny do finału międzynarodowego w Madrycie Organizator pokrywa koszty związane z przelotem, zakwaterowaniem i przewidzianym wyżywieniem.

b. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z kieszonkowym dla dzieci.

UBEZPIECZENIA

Uczestnicy Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 oraz drużyna reprezentująca Polskę podczas rozgrywek międzynarodowych w Madrycie będą ubezpieczeni przez Organizatora rozgrywek.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PUCHARZE

1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek Pucharu następuje po wypełnieniu i wysłaniu pocztą lub faxem formularza zgłoszeniowego, zgody rodziców na udział zawodników w Pucharze oraz zgody na wykorzystanie ich wizerunku. Formularze dostępne są na stronie www.danone.pl/dnc oraz w siedzibie Biura Pucharu.

2. Adres Biura Organizacyjnego Pucharu:

Sport Mega Marketing Sp. z o.o.

Urząd Pocztowy Poznao 29

Skrytka Pocztowa nr 7

60-995 Poznao

tel./fax: 61 841 12 46; tel. kom.: 509 525 991, 509 525 994

e-mail: puchar.danone@sportmm.com

3. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesyład do dnia 31 marca 2011 roku. Decyduje data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Biura Organizacyjnego Pucharu.

4. Po zweryfikowaniu poprawności wypełnienia dokumentów Biuro Organizacyjne potwierdzi zakwalifikowanie się drużyny do rozgrywek – nie później niż do dnia 3.04.2011 roku.

ROZDZIAŁ II

Regulamin sportowy

BOISKO

Wymiary

Mecze rozgrywane są na boiskach o wymiarach maksymalnie 68 m x 50 m każde, będących połowami boiska głównego. Bramki usytuowane są na krótszych bokach boisk. Pomiędzy boiskami, dwa metry od linii środkowej boiska głównego, wytyczone zostaną linie autowe boczne obu boisk. Linie autowe bramkowe są liniami bocznymi boiska głównego.

Oznaczenie boiska

Boisko musi byd oznaczone liniami o szerokości od 3 do 8 cm. Dłuższe linie ograniczające pole gry nazywane są bocznymi, a linie krótsze - liniami koocowymi. W poprzek boiska powinna przebiec linia dzieląca je na połowy. Środek boiska należy oznaczyd specjalnym znakiem (punktem) i wyrysowad na około niego krąg o promieniu 6 metrów. Jeżeli nie ma możliwości oznakowania wszystkich linii, należy wyznaczyd linie bramkowe oraz linie boczne.

Piłka

Turnieje rozgrywane będą piłką numer 5 o wadze 410 - 450 i obwodzie 68 – 70 cm.

ZAWODNICY

1. Drużyny składają się z 12 zawodników:

a. skład podstawowy liczy 9 zawodników (w tym bramkarz),

b. skład rezerwowy liczy 3 zawodników, z których jeden powinien byd bramkarzem.

2. Wśród zawodników drużyny mogą byd zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.

3. W przypadku gdy drużyna wygrywająca finał krajowy zakwalifikuje się do międzynarodowego turnieju Danone Nations Cup 2011 w Madrycie to trener drużyny zobowiązany jest do uzupełnienia składu drużyny o dwóch zawodników tak, żeby drużyna liczyła 14 zawodników. Zawodnicy ci mogą byd członkami tego samego klubu bądź stowarzyszenia, z którego

pochodzi drużyna lub tej samej szkoły, z której rekrutuje się drużyna. Organizator dopuszcza możliwośd tworzenia drużyn składających się z zawodników uczęszczających do różnych szkół, bądź występujących w różnych klubach. Ponadto trener będzie zobowiązany do sporządzenia listy czterech zawodników rezerwowych potrzebnych w wypadku uzasadnionych zmian w składzie drużyny.

4. Zespół biorący udział w turnieju na każdym szczeblu rozgrywek, oraz każdy z jego członków winien zostad ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do turnieju.

5. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadad ważną legitymację szkolną ze zdjęciem. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez Prezesa danego UKS, w przypadku zespołu szkolnego przez Dyrektora Szkoły. W przypadku drużyny składającej się z zawodników z różnych szkół lub klubów, listę potwierdza Dyrektor Szkoły, która posiada najliczniejszą grupę reprezentantów w danym zespole. W przypadku zespołu składającego się z zawodników z różnych szkół bądź klubów-przez kierującego jednostką zgłaszającą drużynę do turnieju oraz aktualnych badao lekarskich (karta zdrowia lub lista potwierdzona przez lekarza).

6. Zawodnicy mogą przystąpid do rozgrywek pod warunkiem dostarczenia w fazie rekrutacji drużyn, do Biura Pucharu kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów, dokumentów zgłoszeniowych.

7. W Pucharze biorą udział jedynie zawodnicy urodzeni między 1 stycznia 1999 roku, a 31 grudnia 2000. Każdy zawodnik może występowad w barwach tylko jednej drużyny. W momencie zgłoszenia swojej drużyny trenerzy zobowiązani są do przedłożenia w Biurze Turnieju ważnych legitymacji szkolnych swoich zawodników oraz dokumentów, o których mowa powyżej. W wypadku stwierdzenia, że w drużynie znajdują się zawodnicy starsi niż przewiduje regulamin cała drużyna będzie natychmiast dyskwalifikowana bez względu na to, na jakim etapie Pucharu zostanie to wykryte. Od tej decyzji nie ma odwołania.

8. Aby mecz mógł się rozpocząd, drużyna musi składad się minimum z 7 zawodników. Jeśli w trakcie meczu następują wykluczenia z gry, każda drużyna musi liczyd minimum 7 zawodników, by mecz mógł byd kontynuowany. Strona, która nie będzie w stanie wystawid 7 zawodników do meczu lub w trakcie meczu zostanie ukarana walkowerem w stosunku bramkowym 0:3 oraz odjęciem 1 punktu.

9. Pierwotny skład drużyny podany na formularzu zgłoszeniowym może ulec zmianie z powodu udokumentowanych wypadków losowych eliminujących zgłoszonych zawodników z gry (choroby, kontuzje). W tym przypadku opiekun drużyny niezwłocznie zawiadomi o tym Organizatora, nie później jednak niż na godzinę przed rozpoczęciem meczu.

10. Opiekun drużyny przed każdym turniejem, w Biurze Turnieju musi przedłożyd ważne legitymacje szkolne oraz aktualne badania lekarskie zawodników.

11. Każda drużyna musi mied kapitana oznaczonego opaską na rękawie.

12. Każda drużyna musi mied opiekuna (trenera), który zajmuje miejsce na ławce zawodników rezerwowych i odpowiada za zachowanie się drużyny.

13. W każdym meczu zawodnicy rezerwowi mogą byd wprowadzani do gry dowolną ilośd razy w każdym momencie meczu pod warunkiem, że zgłosi się ten fakt sędziemu i zaczeka na przerwę w grze.

14. Przy dokonywaniu zmiany muszą byd spełnione następujące warunki:

a. zawodnik opuszcza boisko przy linii środkowej (1 metr w prawo lub w lewo),

b. na boisku nie może znajdowad się więcej niż 9 zawodników jednej drużyny: czyli zawodnik wchodzący nie może znaleźd się na boisku zanim jego partner nie zejdzie za linię boczną,

c. bramkarz może zamienid się miejscem z zawodnikiem z pola pod warunkiem, że sędzia zostanie o tym powiadomiony.

Ubiór zawodników

1. Ubiór zawodnika składa się z koszulki, spodenek, skarpet (getrów), ochraniaczy i obuwia. Dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe typu trampkotrepy, „adidasy”, trampki, tenisówki itp. Nie wolno używad obuwia z kołkami twardymi lub kolcami. Nie wolno grad bez obuwia.

2. W 1 etapie – eliminacji do finałów wojewódzkich zawodnicy grają we własnych strojach sportowych.

3. W 2 etapie – półfinałów krajowych Organizator zapewnia koszulki sportowe dla każdej drużyny zakwalifikowanej do tego etapu.

4. W 3 etapie – finale krajowym – Organizator zapewnia stroje sportowe składające się z koszulki i spodenek każdej drużynie, która bierze udział w finale.

GRA

Czas trwania gry

1. Mecze trwają 15 minut bez przerwy, z wyjątkiem finałowego, który podzielony jest na 2 części po 10 minut każda z przerwą na zmianę stron.

2. Wszystkie mecze remisowe zarówno w fazie pucharowej jak i w przypadku rozgrywek grupowych zostaną zakooczone serią rzutów karnych rozegranych po zakooczeniu rozgrywek grupowych jeśli drużyny uzyskały taką samą ilośd punktów i posiadają taki sam stosunek bramkowy. W przypadku rozgrywek grupowych wynik serii rzutów karnych jest brany pod uwagę jedynie w przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn z tej samej grupy, posiadają identyczny bilans bramkowy oraz punktowy uniemożliwiający określenie kolejności w grupie.

Rozpoczęcie gry

1. Sędzia daje sygnał gwizdkiem i grę rozpoczyna zawodnik, kopiąc do przodu piłkę leżącą nieruchomo na środku boiska. Wszyscy zawodnicy muszą znajdowad się na swoich połowach boiska. Każdy zawodnik drużyny przeciwnej do drużyny rozpoczynającej grę, musi odsunąd się na odległośd 4 metry od piłki. Gra jest rozpoczęta, gdy piłka przebędzie odległośd równą jej obwodowi.

2. Po zdobyciu bramki grę wznawia się w sposób identyczny jak przy rozpoczęciu.

3. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry nie można zdobyd bramki.

4. Przed każdym meczem, w trakcie rozgrzewki, sędzia przeprowadzi losowanie. Kapitan drużyny, która wygra losowanie będzie miał prawo wyboru rozpoczęcia gry lub strony boiska, gdzie będzie znajdowad się jego bramka.

Piłka w grze i poza grą

Piłka jest poza grą, gdy:

a. całkowicie przekroczy linię bramki po ziemi lub w powietrzu,

b. całkowicie przekroczy linie autowe po ziemi lub w powietrzu,

c. sędzia przerwie gwizdkiem grę.

Natomiast piłka pozostaje w grze, gdy znajduje się w obrębie boiska i gra nie została przez sędziego przerwana. Jeżeli piłka odbije się od sędziego lub zaszło przypuszczenie naruszenia przepisów, ale sędzia gry nie przerwał - to piłka jest w grze. Linie należą do obszaru, który ograniczają. Tak więc, jeżeli piłka jakąkolwiek swoją częścią dotyka linii lub znajduje się tą częścią równolegle nad linią, to jest ona na boisku i gra toczy się dalej.

Rzut sędziowski

Rzut ten wykonuje sędzia opuszczając piłkę trzymaną na wysokości piersi bez sygnału gwizdkiem. Piłka jest w grze, gdy dotknie podłoża boiska. Jeżeli jeden z zawodników zagra piłkę przed jej zetknięciem się z boiskiem, rzut należy powtórzyd. W czasie wykonywania rzutu po jednym zawodniku z każdej drużyny staje naprzeciw siebie, nie bliżej niż metr od sędziego.

Jak zdobywa się bramkę

Bramka jest zdobyta, jeżeli piłka całym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramki i poniżej poprzeczki. Zwycięża zespół, który zdobył większą liczbę bramek. Jeżeli oba zespoły strzelą tyle samo bramek, wynik jest remisowy.

Sędzia uzna bramkę tylko wtedy, gdy piłka nie została do bramki wniesiona lub wepchnięta ręką przez zawodnika drużyny atakującej. Jeżeli piłka znajdzie się w bramce po zagraniu ręką zawodnika drużyny broniącej - sędzia bramkę uzna.

Pozycja spalona

Zasada pozycji spalonej określona dla rozgrywek piłki nożnej z udziałem 11 graczy ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zawodnik znajduje się na pozycji spalonej w polu gry między linią bramkową, a linią pola karnego. Zasada obowiązuje od półfinałów krajowych.

Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie

1. Wszystkie rzuty wolne przewidziane jako kara lub wznowienie gry są rzutami bezpośrednimi.

2. Sędzia oceniając znaczenie faulu może przyznad drużynie przeciwnej wykonanie rzutu karnego lub bezpośredniego rzutu wolnego wykonywanego na bramkę z odległości 13 metrów w przypadku, gdy zawodnik znajdujący się poza swoim polem karnym, ale na połowie swojej drużyny:

 

a. uporczywie narusza reguły gry,

b. zachowuje się w sposób nieodpowiedni,

c. rozmyślnie działa wbrew zasadom gry,

d. słowem lub gestem wyraża dezaprobatę dla decyzji sędziego.

3. Wszelkie faule popełnione w sposób zamierzony, w polu karnym przez zawodników drużyny broniącej się i podlegającej zastosowaniu rzutu wolnego będą powodowały podyktowanie rzutu karnego.

4. Jeśli bramkarz chwyci rękoma piłkę podaną w zamierzony sposób nogą przez jego partnera, będzie to karane rzutem wolnym bezpośrednim wykonywanym z 13 metrów przy możliwości ustawienia muru w odległości 6 metrów.

5. Drużyna zostanie ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, jeżeli jeden z jej zawodników dokona następujących przewinieo:

a. kopnie lub próbuje kopnąd przeciwnika,

b. podstawi nogę przeciwnikowi,

c. skoczy na przeciwnika,

d. zaatakuje przeciwnika zbyt gwałtownie (np. nabiegnie na niego),

e. zaatakuje od tyłu przeciwnika, który mu nie przeszkadza,

f. uderzy przeciwnika lub go opluje,

g. zatrzyma przeciwnika ręką, kolanem itp.,

h. popchnie przeciwnika,

i. zagra piłkę ręką rozmyślnie.

6. Jeżeli jedno z tych przewinieo popełnione zostanie we własnym polu karnym, sędzia podyktuje rzut karny. Ponadto sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni w sytuacji gdy:

a. zdaniem sędziego zawodnik gra w sposób niebezpieczny, to znaczy m.in.: usiłuje kopnąd piłkę trzymaną przez bramkarza; unosi nogę zbyt wysoko, gdy przeciwnik znajduje się bliżej niż 1 metr od niego; pochyla głowę poniżej bioder przeciwnika; atakuje piłkę wyprostowaną nogą (tzw. „nakładka”); leży na piłce, zasłaniając ją innym zawodnikom i sędziemu; celowo nie zagrywa piłki, chod ma taką możliwośd i w ten sposób przeszkadza przeciwnikowi, m.in. biegając między piłką i przeciwnikiem, lub manewruje ciałem uniemożliwiając rywalowi dostęp do piłki,

b. atakuje bramkarza w jego własnym polu karnym,

c. jako bramkarz trzyma piłkę w rękach dłużej niż 5 sekund, lub robi z piłką więcej niż 3 kroki albo złapie w ręce piłkę podaną przez współpartnera,

d. zachowuje się na boisku niesportowo, to znaczy komentuje decyzje sędziego, niewłaściwie odzywa się do innych zawodników, wykonuje niesportowe gesty.

Czasowe wykluczenie z gry

1. Czasowe wykluczenie z gry zastępuje ostrzeżenie. Wykluczenie będzie stosowane przez sędziego wobec zawodnika na czas 2 minut. Czasowe wykluczenie z gry może byd podyktowane wobec tego samego zawodnika tylko raz w ciągu meczu. Nie będzie ono odnotowane w protokole sędziowskim.

2. W przypadku, gdy zawodnik czasowo wykluczony z gry, podczas odbywania kary, lub po jej zakooczeniu popełni wykroczenie sankcjonowane wykluczeniem z gry, niezależnie, czy w danej chwili znajduje się on na boisku, czy poza nim, zostanie usunięty definitywnie boiska otrzymując czerwoną kartkę.

3. Wszystkie fakty, które spowodowały wykluczenie zostaną zapisane w protokole sędziowskim meczu i uzupełnione rozszerzonym sprawozdaniem sędziego, a także zostaną przekazane do wiadomości właściwych Komisji.

4. Czasowe wykluczenie z gry winno byd zasygnalizowane zawodnikowi podczas przerwy w grze przez pokazanie białej kartki. W przypadku, gdy sędzia nie przerywa gry stosując przywilej korzyści, sankcja zostanie przekazana zawodnikowi przy pierwszej naturalnie zaistniałej przerwie w grze.

5. Zawodnik czasowo wykluczony z gry nie może byd zastąpiony w czasie trwania kary. Będzie on podlegał, jak pozostali zawodnicy, zarządzeniom sędziego.

6. Odliczanie czasu kary rozpoczyna się w chwili, gdy ukarany zawodnik opuści teren gry. Za liczenie czasu odpowiedzialny jest sędzia, który może powierzyd to zadanie sędziom pomocniczym, jeśli są oni do dyspozycji w czasie meczu.

7. Zawodnik wykluczony czasowo z gry musi udad się na ławkę rezerwowych, gdzie pozostaje pod dozorem swego wychowawcy lub kierownika zespołu.

8. Sędzia techniczny mierzy czas kary. Informuje on zawodnika o zakooczeniu kary w czasie pierwszej przerwy w grze po upływie czasu kary (2 minuty). Zawodnik ten może wtedy ponownie wejśd do gry podczas przerwy w grze.

9. W przypadku, gdy mecz zakooczy się w czasie trwania czasowego wykluczenia zawodnika z gry, kara zostanie uznana za zakooczoną.

Rzut wolny

Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie. Z rzutu bezpośredniego można zdobyd bramkę. W czasie wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą odsunąd się na odległośd 6 metrów od piłki. Jeżeli mimo żądania sędziego nie uczynią tego, najbliższy z nich zostanie ukarany żółtą kartką, a w razie dalszego nie respektowania zalecenia sędziego - kartką czerwoną.

W czasie wykonywania rzutu wolnego piłka musi byd nieruchoma. Wykonawca rzutu nie może jej zagrad po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny zawodnik. Rzuty wolne bezpośrednie można dyktowad tylko wtedy, gdy piłka jest w grze, to znaczy znajduje się na boisku, a gra wcześniej nie była przerwana gwizdkiem.

Rzuty karne na bramkę

Rzut karny wykonywany jest z punktu karnego usytuowanego w odległości 9 metrów od bramki. Piłka musi stad nieruchomo, a sędzia musi byd poinformowany, kto jest wykonawcą rzutu. Piłka musi byd zagrana do przodu. W czasie wykonywania rzutu karnego bramkarz musi stad na linii bramkowej do momentu, aż piłka zostanie kopnięta. Jeżeli przedwcześnie wybiegnie z bramki i gol nie zostanie zdobyty - rzut należy powtórzyd. Jeżeli wykonawca rzutu zachowa się niesportowo (np. gestem lub słownie wpłynie na bramkarza), to sędzia podyktuje rzut wolny przeciwko jego drużynie.

Wrzut z autu

Jeżeli piłka przekroczy linię boczną boiska na ziemi lub w powietrzu, należy ją ponownie wprowadzid do gry z miejsca, gdzie przekroczyła linię. Rzut wykonuje się nogą. Piłka musi byd ustawiona nieruchomo na linii bocznej. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdowad się w odległości 6 metrów.

Drużynie wykonującej aut nie wolno zwlekad z wprowadzeniem piłki do gry dłużej niż 4 sekundy. Jeżeli w tym czasie nie wprowadzą piłki na boisko, sędzia ma obowiązek przyznad prawo rzutu drużynie przeciwnej. Jeżeli drużyna wykona rzut z autu z innego miejsca niż wskazał sędzia, to prawo rzutu przechodzi na zespół przeciwny.

Zawodnik wykonujący rzut nie może zagrad piłki powtórnie, zanim nie dotknie jej inny zawodnik. Jeżeli to zrobi, sędzia podyktuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej.

Rzut od bramki

Rzut od bramki wykonywany jest, gdy piłka przekroczy linię bramkową (z wyjątkiem sytuacji, gdy wpadnie do bramki), a ostatnim zawodnikiem, który dotknął piłki był gracz drużyny atakującej. Piłka musi byd ustawiona w dowolnym miejscu pola karnego, a wprowadzenie do gry może odbyd się wyłącznie nogą.

Zanim piłka nie opuści pola karnego, żaden zawodnik nie może jej dotknąd lub zagrad. Jeżeli to uczyni, rzut do bramki musi byd powtórzony. Wykonawca rzutu nie może zagrad piłki po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny zawodnik. Jeżeli to zrobi, a piłka opuściła pole karne, sędzia podyktuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej. Piłka po wybiciu musi odbid się lub byd przyjęta na własnej połowie boiska.

Rzut z rogu

Rzut z rogu wykonywany jest, gdy piłka przekroczy linię koocową boiska, a ostatnim zawodnikiem, który dotknął piłki był gracz drużyny broniącej. Piłka musi byd ustawiona na przecięciu linii bramkowej i linii bocznej. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą odsunąd się na odległośd 6 metrów. Wykonawca rzutu nie może zagrad piłki po raz drugi, zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika. Z rzutu rożnego można zdobyd bezpośrednio bramkę.

Zasada 4 sekund

Drużyna ma 4 sekundy na wykonanie następujących elementów gry: rzutu wolnego, rzutu karnego, rzutu z autu, rzutu z rogu. Jeżeli przekroczy limit czasu, sędzia przyznaje piłkę drużynie przeciwnej. Liczenie 4 sekund rozpoczyna się od chwili, gdy spełnione są wszystkie warunki wykonania rzutu, w szczególności, gdy zawodnicy drużyny przeciwnej odsunęli się na przepisową odległośd. Sędzia powinien dad sygnał gwizdkiem, gdy jego zdaniem warunki zostały spełnione i można rozpocząd odliczanie 4 sekund.

Bramki samobójcze

Jeżeli zawodnik kopnie piłkę do własnej bramki z rzutu wolnego lub rożnego - sędzia bramkę uzna. Natomiast w wypadku, gdy piłka trafi do bramki bezpośrednio z rzutu z autu - gol nie będzie uznany, niezależnie od tego, do której bramki wpadnie piłka.

Rzuty karne dodatkowe

W przypadku meczów remisowych rozgrywanych w fazie pucharowej dla ich rozstrzygnięcia zarządza się serię rzutów karnych.

Seria rzutów karnych

Praktyka serii rzutów karnych nie powinna byd traktowana jako częśd meczu i podlega następującym zasadom:

1. Sędzia wybiera bramkę, do której będą wykonywane wszystkie rzuty karne.

2. Sędzia przeprowadza losowanie i drużyna, której kapitan zostanie wybrany w losowaniu, jako pierwsza wykonuje rzut karny.

3. Każda z dwóch drużyn wykona trzy rzuty karne z zachowaniem zaleceo podanych w punktach 5 i 6.

4. Drużyny na przemian wykonują strzały na bramkę.

5. Jeśli można określid zwycięzcę przed wykonaniem przez obie drużyny wszystkich trzech strzałów, seria rzutów karnych jest zakooczona.

6. Jeśli po wykonaniu przez obie drużyny trzech rzutów karnych liczba strzelonych przez nie bramek jest taka sama, lub też żadna drużyna nie strzeliła ani jednej bramki, seria rzutów karnych będzie kontynuowana aż do momentu, gdy po wykonaniu przez obie drużyny tej samej liczby rzutów karnych (niekoniecznie trzech dodatkowych), jedna z nich strzeli o jedną bramkę więcej od drugiej.

7. Drużyna, która strzeliła najwięcej bramek przy zachowaniu ilości strzałów określonej w punktach 3, 5 lub 6, zostaje zakwalifikowana do następnej tury rozgrywek, lub jest ogłoszona zwycięzcą, zależnie od rozpatrywanego przypadku.

8. Z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej - w punkcie 9, jedynie zawodnicy znajdujący się na boisku są dopuszczeni do udziału w serii rzutów karnych. Zasada ta dotyczy także każdego zawodnika, który czasowo opuścił boisko za zgodą sędziego lub bez tej zgody i który w chwili zakooczenia meczu nie znajdował się na boisku.

9. Jeśli w czasie trwania serii rzutów karnych bramkarz ulegnie kontuzji, w wyniku, której nie może nadal spełniad funkcji bramkarza, może on zostad zastąpiony przez innego zawodnika figurującego na liście graczy rezerwowych.

10. Każdy rzut karny będzie wykonywany przez innego zawodnika. Dopiero wtedy, gdy wszyscy zawodnicy danej drużyny, w tym bramkarz lub zawodnik rezerwowy, który zastąpił go zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 9, wykonali strzały na bramkę, zawodnik tej samej drużyny może wykonad swój drugi rzut karny.

Uwaga: Jeśli w trakcie meczu zawodnik (lub zawodnicy) został usunięty z boiska lub uległ kontuzji i z tego powodu drużyna nie dysponuje dziewięcioma graczami, a konieczne jest wykonanie rzutów karnych w liczbie przekraczającej liczbę posiadanych do dyspozycji drużyny zawodników, zawodnikiem (lub zawodnikami) wykonującym(i) rzut karny w miejsce zawodnika(ów) nieobecnego(ych) będzie ten zawodnik, który wykonał pierwszy rzut karny w danej serii i według tej zasady należy postępowad w dalszej kolejności.

11. Zgodnie z treścią punktu 9 każdy zawodnik może zamienid się miejscem z bramkarzem, w każdym momencie podczas serii rzutów karnych.

12. Oprócz zawodnika wykonującego rzut karny oraz dwóch bramkarzy, wszyscy zawodnicy muszą pozostad w czasie trwania serii rzutów karnych w centralnym kręgu. Bramkarz należący do drużyny zawodnika wykonującego rzut karny winien znajdowad się na boisku, poza punktem, z którego wykonywane są rzuty karne, za linią bramkową i w odległości nie mniejszej niż 9 metrów od miejsca, z którego wykonywane są rzuty karne.

PRAWA ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z obowiązków określonych w niniejszym regulaminie z powodu wystąpienia przypadku siły wyższej, a w szczególności za złe funkcjonowanie Urzędów Paostwowych, awarie sieci internetowych i inne.

Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie o których to niezwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie www.danone.pl/dnc.

Wszelkie sprawy sporne dotyczące organizacji rozgrywek oraz interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga

Biuro Organizacyjne Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011:

Sport Mega Marketing Sp. z o.o.

Urząd Pocztowy Poznao 29

Skrytka Pocztowa nr 7

60-995 Poznao

tel./fax: 61 841 12 46

tel. kom.: 509 525 991, 509 525 994

puchar.danone@sportmm.com

Aktualne informacje na temat rozgrywek Piłkarskiego Pucharu Dzieci 2011

znajdują się pod adresem:

www.danone.pl/dnc

 

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Mecze sparingowe

Tabela ligowa

Młodzicy » Inne rozgrywki

Najnowsza galeria

Król strzelców i najlepszy zawodnik na turnieju w Wojniczu.
Ładowanie...